آمده ايم دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ایم تحویل دهیم

تهیه لباس

خیریه پایان کارتن خوابی برای بی خانمان ها لباس هایی آماده و تحویل میدهد

تهیه طعام

در خیریه پایان کارتن خوابی سه وعده غذایی گرم به بی خانمان ها داده میشود

درمان

کادر درمان و پزشکان متخصصص به یاری بی خانمان ها میشتابند و آنها را تحت درمان قرار میدهند

متخصصین ما

اعضای خیریه پایان کارتن خوابی امید همگی هدف بهبود و سلامت جامعه را دارند و در یاری به خیریه دریغ نمیکنند

اقدامات ما

افتخار خیریه پایان کارتن خوابی امید مردمی با مدیریت آقای محسن انصاری اقداماتی میباشد که در سطح شهر اصفهان صورت گرفته است

کودکان کار

لوازم تحریر ، طعام ، مایحتاج و ..

تغذیه و غذا

بررسی تغذیه مددجویان

بهداشت

بهداشت و درمان کددجویان خیریه

ویزیت رایگان

پزشکان عزیز به یاری مددجویان خیریه

غذاهای گرم

سه وعده غذای سالم وگرم

مدیریت کاربران

همیاری با مددجویان

پروژه های انجام شده

خیریه پایان کارتن خوابی امید به مدیریت محسن انصاری و کمک های مردمی درحال فعالیت و رفع مشکلات بی خانمان ها و . . . میباشند

کودکان کار

دختران کار
تحصیل و آموزش
تامین غذا
کودکان بی بضاعت
کودکان بی سرپرست

با خیریه پایان کارتن خوابی امید ما با کمک شما در کنار کودکان کار و بی خانمان ها هستیم...

سارا محمدی

از جناب آقای انصاری بسیار سپاس که

به بالا بروید